Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικοί Δέκτες Ψηφιακοί

L.N.B

Accessories

Projectors

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Seatel 1898e
Dish diameter : 0.45 meters
Radome Diameter : 0.50 meters
Radome Height : 0.53 meters
Total Weight : 15.6 kg
Antenna Gain : 31.0 db


Seatel 2498e
Dish diameter : 0.61 meters
Radome Diameter : 0.68 meters
Radome Height : 0.67 meters
Total Weight : 18kg
Antenna Gain : 33.0db


Seatel 3098s/se new model
Dish diameter : 0.76 meters
Radome Diameter : 0.86 meters
Radome Height : 0.81 meters
Total Weight : 43.1kg
Antenna Gain : 38.6db


Seatel 3004 new model
Dish diameter : 0.76 meters
Radome Diameter : 1.0 meters
Radome Height : 1.2 meters
Total Weight : 70.3kg


Seatel 4004 new model
Dish diameter : 1.0 meters
Radome Diameter : 1.2 meters
Radome Height : 1.5 meters
Total Weight : 89.8kg


Seatel 5004 new model
Dish diameter : 1.2 meters
Radome Diameter : 1.5 meters
Radome Height : 1.7 meters
Total Weight : 103.4kg


Seatel 6004 new model
Dish diameter : 1.5 meters
Radome Diameter : 1.8 meters
Radome Height : 1.8 meters
Total Weight : 103.4kg


Seatel 6003
Dish diameter : 1.5 meters
Radome Diameter : 1.8 meters
Radome Height : 1.7 meters
Total Weight : 113.4kg
Antenna Gain : 43db


Seatel 8897
Dish diameter : 2.05 meters
Radome Diameter : 2.8 meters
Antenna Gain C Band: 36db@4.0 GHz

Antenna Gain Ku Band: 41.1db@11.25 GHz

Seatel 9497
Dish diameter : 2.4 meters
Radome Diameter : 3.2 meters
Antenna Gain C Band: 38.1db@4.0 GHz

Antenna Gain Ku Band: 47.5db@11.25 GHz

Seatel 12097
Dish diameter : 3.0 meters
Radome Diameter : 3.7 meters
Antenna Gain C Band: 39.5db@4.0 GHz

Antenna Gain Ku Band: 48.2db@11.25 GHz

Seatel 14497
Dish diameter : 3.7 meters
Radome Diameter : 4.2 meters
Antenna Gain C Band: 41.5db@4.0 GHz

Antenna Gain Ku Band: 50.5db@11.25 GHz