Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

F1-FOX
MPEG-2 Digital & Fully DVB Compliant
Capable of Receiving Unencrypted Free Digital Programmes
Languages for On-Screen Demand: Czech, Danish, English, French, Germany, Hugarian, Italian, Portuguese, Spanish, Turkish and more
SCPC & MCPC Receivable from C/Ku-band Satellites
MPEG/MusiCam Layer I and II, CD Quality Audio Sound
Displaying Electric Program Guide(EPG) & Information Plate
Supports Letterbox Subtitle (DVB A009) and Teletext(DVB ETS300472)
Plug & Play Self Installing Programmes by Automatic Scanning
DiSEqC1.0 and DiSEqC 1.2 Control Compatible