Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

DSB-880
Twin Common Interface Slots
EchoStar Multilingual User Interface (10 Languages)
14 day EPG
4,400 Digital Channels, 80 Satellites, 1,500 Transponders
Multiple Favorite Channel Lists (4 for TV, 4 for Radio)
Freeze Picture
7 Timers (incl. Sleep Timer)
Channel Sorting
Multiple Search Modes
Coaxial S/PDIF Audio Output (Dolby Digital Compatible)
Software Update via Internet/Satellite (RS-232/OTA)
Teletext (OSD and VBI Re-insertion), Subtitling (DVB and Teletext)
Modulator (CH21-69, SECAM, PAL B/G, I, D/K, N, M, NTSC)
TV (SCART), VCR (SCART), SVHS (DIN), VIDEO (RCA), AUDIO (RCA)
Tuner: 950-2,150MHz
IF loop Through
LNB Control: 13/18V, 0/22kHz, DiSEqCTM 1.2, GoTo X
Symbol rate: 2-45Msym/s (SCPC/MCPC Compatible)