Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

PACE Digibox Pace DS430n

Terrestrial Antenna Input - Enables the set- top box to pass through analogue terrestrial RF signals to the TV and VCR

RF Output - To connect the set-top box to TVs & VCRs without a SCART connector

2nd RF Output - Enables a second TV in the home to receive the decoded satellite channels. The output also supports a "magic eye", allowing the user to remotely control the set-top box from another room

TV A/V SCART - Provides either composite or RGB and composite video output. Audio volume can also be controlled in software

VCR A/V SCART - Can provide on-screen graphics to the VCR if required and inputs to the connector can be routed to the TV SCART when the unit is in standby

Analogue Audio Outputs - Users wishing to integrate the set-top box into their home theatre or stereo system can do so through these audio outputs provided on RCA connectors. Volume can be adjusted or muted under software control

RS232 - Serial port for legacy devices, game pads, upgrades and diagnostics

RF Input - F-Type connector for satellite LNB

Telco Modem - A V.34 PSTN return path enables interactive services such as Pay-Per-View, voting, home shopping and games

Power supply - for detachable power cable

High speed Data Port - for future upgrade options