Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Mediamaster 9902s
Flexible reception MCPC and C/Ku band
Built in Viaccess conditional access plus Common Interface for other encryption CAMs
DiSEqC (level 1.2) for control of up to 4 dishes or universal LNBs and compliant with future DiSEqC motors.
SatScan software to operate Nokia SatScan Motors & dishes up to 100 cm
SPDIF Digital Audio Output