Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Digit all World SCI 4100

3000 Programmspeicherplatze fur TV und Radio
OSD in mehreren Sprachen (On Screen Display)
EPG (Electronic Program Guide) und Infoplattform
multilinguale Menufuhrung uber OSD Favoritenkanale
Teletext- und Untertiteldurchschaltung
Timerfunktion,
Kindersicherung
DiSEqC 1.0 und 1.2 fur Einkabelmotorsteuerung
2 x Scart fur TV und VCR
RS 232 Schnittstelle
MPEG 2 (Wiedergabe in CD-Qualitat)
Softwareupdate via RS 232;
optischer Dolby Digital AC 3 Ausgang
Lieferung mit Kartenleser

Digital Receiver Digit all World SCI 4100 mit offener Schnittstelle und 1 CI Slot Free to Air

3000 Programmspeicherplatze fur TV und Radio
OSD in mehreren Sprachen (On Screen Display)
EPG (Electronic Program Guide) und Infoplattform
multilinguale Menufuhrung uber OSD Favoritenkanale
Teletext- und Untertiteldurchschaltung
Timerfunktion,
Kindersicherung
DiSEqC 1.0 und 1.2 fur Einkabelmotorsteuerung
2 x Scart fur TV und VCR
RS 232 Schnittstelle
MPEG 2 (Wiedergabe in CD-Qualitat)
Softwareupdate via RS 232;
optischer Dolby Digital AC 3 Ausgang
Lieferung mit Kartenleser