Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Neotion 3000

Tuner
Frequency Range: 950 to 2150 MHz
Signal Input Level: -65 to -25 dBm
LNB Supply: 13.0/18.0V - 400 mA
22 KHz Tone: Frequency 22+/- 4 KHz
DiSEqC: Version 1.2 compatible
Connector: 2 x type F (input and loop-through)

QPSK Demodulation
Type: PCPC - SCPC
Input Symbol Rate: 2-45 MSPS
Number of Programs: 4000, unlimited via Video Link

WITH FULL X2 !!

Tuner
Frequency Range: 950 to 2150 MHz
Signal Input Level: -65 to -25 dBm
LNB Supply: 13.0/18.0V - 400 mA
22 KHz Tone: Frequency 22+/- 4 KHz
DiSEqC: Version 1.2 compatible
Connector: 2 x type F (input and loop-through)

QPSK Demodulation
Type: PCPC - SCPC
Input Symbol Rate: 2-45 MSPS
Number of Programs: 4000, unlimited via Video Link

Updates : by Infocast (Astra 19°2), or by Internet

Video Decoding
Profile Level: MPEG-2 MP@ML
Input rate: Max. 60 Mbps
Aspect ratio: 4/3 & 16/9 with Pan vector
Video Resolution: 720x576 (PAL); 720x480 (NTSC)

Audio Decoding
MPEG-2 - Musicam (layer I & II) Audio Mode: Stereo channel, dual mono, joint stereo, mono Spdif with AC-3 loop through Home Cinema: Digital AC-3 output

Conditional Access
Embedded CA: @crypt based on EUROCRYPT Standard,
NEOTION SHL, conditional access developed by AT-SKY notably used by FREE-X TV
Smart card reader: ISO 7816
Common Interface: 2 PCMCIA slots type II (DVB-CI)
Live CAM insertion : Yes (plug-n-play)

OSD Teletext (DVB compliant) and subtitle function support

Automatic network search for newly added transponders

Memory
SDRAM: 8 Mbyte - Flash: 2 Mbyte

Input / output
Video output: 1 RCA, 2 Scart (TV/VCR),
2 RCA type 0/12 Volt, 1 RF Modulator
Audio output: 2 RCA (right & left),
1 Digital Audio Output (RCA) (resolution: 16 bits DAC, up to 18 bit, Max. 2 Vrms).
S-VHS output: 1 mini DIN connector
Data RS232C Interface: RS232C, baud rate 9600~115200.
Interface: USB input / output

Power Supply
Main Input Voltage: 90 - 250V AC @ 50Hz / 60Hz
Type: SMPS
Nominal Consumption: 40W
Energy Saving : Integrated automatic sleep Mode