Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

DM7000
250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
Linux open source (most parts under the terms of GPL, accordingly
expandable)- Supports Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
1 x DVB Common-Interface Slot
2 x Smartcard-Reader
Integrated Compact Flash Interface Slot

MPEG2 Hardware decoding (fully DVB compliant)
Common available NIMs (DVB-S, DVB-T, DVB-C)
100 MBit full duplex Ethernet Interface
USB Port Keyboard, Pointing Devices, WebCams and other devices
V.24/RS232 Interface
Big-size LCD-Display
64 MByte of RAM
integrated IDE UDMA66 Master/Slave Interface
Support for internal HDD in any capacity up to 120GB


unlimited channel lists for TV/Radio
channel-change time < 1 second
full automatic service scan
supports directly bouquet-lists (indirect unlimited)
supports EPG (electronic program guide)
supports videotext (insertion)
various applications such Web-Browser or Mail-clients
supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
fully adaptable OSD in many languages (skin-support)
SPDI/F Interface for digital bit stream out (AC-3 / DTS)
2 x Scart-interfaces (fully controlled by software)
MINI-DIN connector for extern IR (send/receive) and I2C for
extern Rotor devices