Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

L.N.B

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

PowerSky 8210 CI SK

 • Support U-CAS function
 • MPEG-2/DVB Compliant
 • MP Layer 1 and 2, CD Quality Audio Sound
 • Seperate TV/Radio List & Favourite Group List
 • Offering 4,000 TV and radio channels
 • S/W loader and Channel Editor
 • 2 slots Common Interface + 1 slot U-CAS
 • Digital Audio Output (?Optional)
 • Capable of receieving both of SCPC and MCPC channels
 • Picture in Graphics
 • Games: Tetris, Block out
 • Based on Window 95/98/2000 : able to upload & download through PC
 • Electronic Program Guide (EPG) for On Screen Channel Information
  Small windows screen picture with EPG graphic menu
 • 10 languages OSD menu with colourful four backgrounds
 • Auto search & manual search function
 • Support DiSEqC1.2/Friendly OSD in your language with Help sentence
 • Parental Lock code function
 • Editing channels (Create/Add/Delete)
 • EIT display time setting
 • 0/12V Control Voltage
 • Free Voltage/Teletext Supported
 • Ergonomic full functions Remote Control
 • 2 Scart/8 Button
 • LNB power overload protections function
 • Support 22kHz tone, 13/18V, 4didgit-7segment display
 • Channel editor & Channel loader