Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

Δορυφορικοί Δέκτες Ψηφιακοί

Accessories

Projectors

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Humax LNB-110
Frequency Range 10.7 - 12.75 GHz
Input Frequency 9.75 - 10.6 GHz
Output Frequency 950 - 2150 MHz
Noise Figure 0.3dB typical

Echostar Universal LNB
Ultra low noise figure
2 Oscilator (9.750/10.600 Ghz)
Commutation 14/18V
Band switching 22 Khz

SNF-031
Input Frequency
10.7 - 12.75 GHz
Output Frequency 950 - 2150 MHz
Noise Figure 0.3dB typical
Gain 50 - 60dB
Interface C120 flange, 18.5 O
Ideal dish F/D N/A


TWF-031
Input Frequency
10.7 - 12.75 GHz
Output Frequency 950 - 2150 MHz
Noise Figure 0.3dB typical
Gain 50 - 60dB
Interface C120 flange 18.5 O
Ideal dish F/D N/A


QDF-031
Input Frequency
10.7 - 12.75 GHz
Output Frequency 950 - 2150 MHz
Noise Figure 0.3dB typical
Gain 50 - 60dB
Interface C120 flange 18.5 O
Ideal dish F/D N/A

QTF-031
Input Frequency
10.7 - 12.75 GHz
Output Frequency 950 - 2150 MHz
Noise Figure 0.3dB typical
Gain 50 - 60dB
Interface C120 flange 18.5 O
Ideal dish F/D N/A