Δορυφορικά κάτοπτρα Marine SeaTel

Δορυφορικοί Δέκτες Ψηφιακοί

L.N.B

Accessories

Projectors

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

70cm
Frequency: 10.00 - 13.00 GHz
Eficiency : > 69%
Gain at 10.95 Ghz:
Minimum 36Db

80cm
Frequency: 10.00 - 13.00 GHz
Eficiency : > 70%
Gain at 10.95 Ghz:
Minimum 37.3Db

120cm
Frequency: 10.00 - 13.00 GHz
Eficiency : > 70%
Gain at 10.95 Ghz:
Minimum 41.3Db

150cm
Frequency: 10.00 - 13.00 GHz
Eficiency : > 70%
Gain at 10.95 Ghz:
Minimum 43.3Db

85cm
Fixed dish in polyester-coated and powder-lacquered galvanized steel.
An elegant ODU-package design.