Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικοί Δέκτες Ψηφιακοί

L.N.B

Accessories

Projectors

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

IP Broadband access via sattelite

Η Satel αναπτύσσει εφαρμογές και εγκαταστάσεις λήψης και διανομής, ενσύρματα και ασύρματα wi-fi και εφαρμογών V.O.I.P (τηλεφωνία), μέσω ειδικών κατασκευασμένων marine stabilized antennas, (Seatel, Fleet 77,GPRS κ.τ.λ.)

Παρακάτω φαίνονται παραδείγματα εγκαταστάσεων.