Δορυφορικά κάτοπτρα

Δορυφορικοί Δέκτες Ψηφιακοί

L.N.B

Accessories

Projectors

Όργανα Ελέγχου

Εξοπλισμός διανομής σημάτων

Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων Ξενοδοχείων

Seatel 4003
Dish diameter : 1.2 meters
Radome Diameter : 1.5 meters
Radome Height : 1.7 meters
Total Weight : 95.5kg
Antenna Gain : 41.0dbSeatel 4996T
Radome Diameter : 1.2 meters
Antenna Gain : 41.5db